Å Lære om Kultur og Skikker

Koble Sirkelen

Å lære om kultur og skikker

Introduksjon

Å lære et språk er det første steget i retning av å forstå et lands kultur. Dette er imidlertid bare starten på prosessen.  Når man får innsikt i landets kultur og sedvaner, vil dette berike opplevelsen under oppholdet og bidra til innlevelse og trivsel.

Selv om Norge og Storbritannia bare er en to timers flyreise fra hverandre, er det klare kulturelle forskjeller mellom landene. Innsikt i disse forskjellene kan gjøre forretningskommunikasjon mer effektiv og lette integreringen i vertslandet.

Å lære om Norge og nordmenn

Våre lærere på dette område er Inger Marie and Aasa. De har begge tidligere vært ansatt i anerkjente internasjonale organisasjoner hvor de har introdusert norsk kultur og norske skik ker til fag- og forretningsfolk på flyttefot til Norge med gode tilbakemeldinger og godt resultat.  Begge er av norsk opprinnelse og har bodd i og hatt en yrkes- og forretningskarriere i London i årevis. Dette gir dem en utmerket erfaringsbakgrunn til å formidle innsikt i norsk kultur og samfunn samt til å identifisere på hvilke områder Norge og Storbritannia er forskjellige.

Å lære om Storbritannia og britene

Kursene er åpne for alle med annen språkbakgrunn som ønsker å lære engelsk. Vi tilbyr opplæring tilpasset dine behov, enten du ønsker å forstå det britiske utdannelsessystemet med henblikk på å integrere din familie i det britiske samfunn eller du ønsker å forbedre ditt engelsk for mer spesielle fag- eller forretningsformål.  For det siste formål har vi kontakter i Storbritannia vi kan trekke på.

Studietur for lærere til London

Sirkel Skills kan tilby forelesninger av engelske lærere om det engelske skolesystet. Det vil også være mulig å arrangere besøk til engelske skoler.

 

Slutt Sirkelen med oss!

Kontakt oss for prisforespørsler.

Gruppeundervisning kan også bestilles.