Privat Undervisining for Barn

Start Sirkelen

Privatundervisning for barn.

Betydningen av språk- og kommunikasjonskompetanse vokser i vår verden som i stadig sterkere grad preges av multinasjonale konserner og teknologisk samhandling ved hjelp av IKT. Ditt barn kan få et best mulig utgangspunkt med undervisning i Sirkel. Sirkel besitter mange års undervisningserfaring og vet hvordan vi kan formidle kunnskap effektivt med spenning og glede. Hvert barn er et individ og vi setter vår ære i å tilpasse undervisningen hver elevs spesielle behov og utgangspunkt.

Lære norsk

Å vokse opp i et fremmed land kan være både spennende og en viktig kulturell oppdagelse for unge barn. Sirkel bidrar til at barn av norske foreldre kan gå på britiske skoler uten å tape terreng i forhold til venner i norsk skole når det gjelder norsk språk, historie, geografi og samfunnsfag.

Lære engelsk

Disse kursene passer for fremmedspråklige barn som bor i Storbritannia og som har behov for å lære engelsk på en strukturert måte. Barn plukker raskt opp språk gjennom samhandling med andre barn. I tillegg krever også god språklig kompetanse tilstrekkelig forståelse for grammatikk, ortografi samt kjennskap til lingvistiske nyanser og ordspill og ordtak. Vi vil sikre at ditt barn får best mulig støtte under utviklingen av språkferdighetene. Dette vil igjen forbedre mulighetene til å lykkes og få maksimalt utbytte av oppholdet i Storbritannia. Ditt barn vil kunne trekke veksler på et slikt grunnlag resten av livet.

Med Sirkel vil ditt barn nå viktig språkkompetanse som gir en god start på livets sirkel!

Kontakt oss for prisforespørsler.

Gruppeundervisning kan bestilles.

 

 

Links

Learn Norwegian and French in Oslo. Private instruction, corporate internal courses. www.linguagroup.no